rss » » Kinh tế - Thị trường

Giá vàng trong nước sụt giảm

Giá vàng trong nước sụt giảm Mỗi lượng vàng miếng sáng nay mất 30.000 - 40.000 đồng khi giá thế giới tăng giảm nhiều chiều.

Giá vàng hôm nay 27.7: Tiếp tục giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 27.7: Tiếp tục giảm mạnh? Chốt phiên giao dịch ngày 26.7, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng giảm theo. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 27.7 sẽ tiếp tục giảm do tác...

Giá vàng hôm nay 25.7: Quay đầu giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 25.7: Quay đầu giảm mạnh? Chốt phiên giao dịch ngày 25.7, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng giảm theo. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 26.7 sẽ tiếp tục giảm do tác...

Giá vàng hôm nay 25.7: Đà tăng tiếp tục được duy trì?

Giá vàng hôm nay 25.7: Đà tăng tiếp tục được duy trì? Chốt phiên giao dịch ngày 24.7, giá vàng thế giới tiếp tục giữ được nhịp tăng.Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 25.7 sẽ tiếp tục giữ được nhịp tăng nhờ hưởng lợi từ giá vàng thế...

Giá vàng hôm nay 24.7: Cả chuyên gia và nhà đầu tư nhận định tăng?

Giá vàng hôm nay 24.7: Cả chuyên gia và nhà đầu tư nhận định tăng? Chốt phiên giao dịch ngày 23.7, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, giá vàng trong nước cũng tăng theo. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 24.7 sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ hưởng ...

Giá vàng hôm nay 23.7: Tiếp tục tăng giá mạnh?

Giá vàng hôm nay 23.7: Tiếp tục tăng giá mạnh? Nhận định về phiên giao dịch giá vàng hôm nay 23.7, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm dự đoán, xu thế của giá vàng sẽ tiếp tục tăng nhờ hưởng lợi từ giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 22.7: Tăng mạnh phiên cuối tuần?

Giá vàng hôm nay 22.7: Tăng mạnh phiên cuối tuần? Chốt phiên giao dịch ngày 21.7, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 22.7 sẽ tiếp tục tăng mạnh n...

Giá vàng hôm nay 21.7: Ngược chiều giá vàng thế giới?

Giá vàng hôm nay 21.7: Ngược chiều giá vàng thế giới? Nhận định về phiên giao dịch giá vàng hôm nay 21.7, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm dự đoán, xu thế của giá vàng sẽ tiếp tục giảm, ngược chiều với giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 20.7: Vẫn trong nhịp tăng giá?

Giá vàng hôm nay 20.7: Vẫn trong nhịp tăng giá? Nhận định về phiên giao dịch giá vàng hôm nay 20.7, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm dự đoán, xu thế của giá vàng sẽ tiếp tục tăng do tác động của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 19.7: Hưởng lợi từ giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19.7: Hưởng lợi từ giá vàng thế giới Chốt phiên giao dịch ngày 18.7, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, trong khi giá vàng trong nước vẫn “án binh bất động”. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 19.7 có thể tiếp tụ...

Giá vàng hôm nay 18.7: Đà tăng tiếp tục được củng cố vững chắc

Giá vàng hôm nay 18.7: Đà tăng tiếp tục được củng cố vững chắc Chốt phiên giao dịch ngày 17.7, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng theo. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 18.7 có thể tiếp tục tăng nh...

Giá vàng hôm nay 17.7: Chuyên gia dự đoán tiếp tục “thăng hoa”

Giá vàng hôm nay 17.7: Chuyên gia dự đoán tiếp tục "thăng hoa" Chốt phiên giao dịch ngày 16.7, giá vàng thế giới vẫn giữ được sự thăng hoa, kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng vững chắc. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 17.7 có thể tiếp...

Giá vàng hôm nay 16.7: Tăng giá trong lạc quan của nhà đầu tư

Giá vàng hôm nay 16.7: Tăng giá trong lạc quan của nhà đầu tư Chốt phiên giao dịch ngày 14.7, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng vững chắc. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 16.7 có thể tiếp tục tă...

Giá vàng hôm nay 15.7: Tăng mạnh phiên cuối tuần

Giá vàng hôm nay 15.7: Tăng mạnh phiên cuối tuần Nhận định về phiên giao dịch giá vàng hôm nay 15.7, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm dự đoán, có thể tiếp tục tăng mạnh do tác động của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 14.7: Đã về vùng hấp dẫn?

Giá vàng hôm nay 14.7: Đã về vùng hấp dẫn? Chốt phiên giao dịch ngày 13.7, giá vàng thế giới quay đầu giảm, trong khi giá vàng trong nước vẫn tăng. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 14.7 có thể tiếp tăng nhẹ và vẫn thu h...

Giá vàng hôm nay 13.7: Tăng ít nhất 100.000 đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 13.7: Tăng ít nhất 100.000 đồng/lượng? Chốt phiên giao dịch ngày 12.7, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng hồi phục theo. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 13.7 có thể tiếp tục tăn...

Giá vàng hôm nay 12.7: Giằng co mạnh ở mức đáy?

Giá vàng hôm nay 12.7: Giằng co mạnh ở mức đáy? Chốt phiên giao dịch ngày 11.7, giá vàng thế giới quay đầu hồi phục nhẹ, kéo theo giá vàng trong nước cũng hồi phục theo. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 12.7 sẽ ti...

Giá vàng hôm nay 11.7: Đánh mất mốc 36 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 11.7: Đánh mất mốc 36 triệu đồng/lượng? Chốt phiên giao dịch ngày 10.7, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng giảm theo. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 11.7 có thể tiếp tục giảm, đ...

Giá vàng hôm nay 10.7: Chuyên gia dự đoán giảm?

Giá vàng hôm nay 10.7: Chuyên gia dự đoán giảm? Chốt phiên giao dịch ngày 9.7, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng giảm theo. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 10.7 có thể tiếp t...

Giá vàng hôm nay 9.7: Vẫn tiếp tục dò đáy?

Giá vàng hôm nay 9.7: Vẫn tiếp tục dò đáy? Chốt phiên giao dịch ngày 8.7, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng giảm theo. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 9.7 có thể tiếp tụ...

Giá vàng hôm nay 8.7: Xác lập mức đáy mới?

Giá vàng hôm nay 8.7: Xác lập mức đáy mới? Chốt phiên giao dịch ngày 7.7, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh, trong khi giá vàng trong nước vẫn “án binh bất động”. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 8.7 có th...

Giá vàng hôm nay 7.7: Xuất hiện tín hiệu phục hồi?

Giá vàng hôm nay 7.7: Xuất hiện tín hiệu phục hồi? Chốt phiên giao dịch ngày 6.7, giá vàng thế giới quay đầu hồi phục, trong khi giá vàng trong nước vẫn “án binh bất động”. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 7.7 có thể...

Giá vàng hôm nay 6.7: Xuống mức thấp nhất 8 tháng?

Giá vàng hôm nay 6.7: Xuống mức thấp nhất 8 tháng? Chốt phiên giao dịch ngày 5.7, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, trong khi giá vàng trong nước lại hồi phụ. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 6.7 có thể tiếp tục giảm ...

Giá vàng hôm nay 5.7: Tiếp tục giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 5.7: Tiếp tục giảm mạnh? Chốt phiên giao dịch ngày 4.7, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, kéo theo giá vàng trong nước cũng giảm theo. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 5.7 có thể tiếp tục giảm mạnh do t...

Giá vàng hôm nay 4.7: Lao dốc không phanh do nhà đầu tư tháo chạy?

Giá vàng hôm nay 4.7: Lao dốc không phanh do nhà đầu tư tháo chạy? Nhận định về phiên giao dịch hôm nay 4.7, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm dự đoán, giá vàng có thể lao dốc không phanh về đáy của 2 năm do nhà đầu tư bỏ chạy khỏi vàng.

Giá vàng hôm nay 3.7: Cả chuyên gia và nhà đầu tư đều bi quan

Giá vàng hôm nay 3.7: Cả chuyên gia và nhà đầu tư đều bi quan Chốt phiên giao dịch ngày 2.7, giá vàng thế giới quay đầu giảm. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 3.7 có thể tiếp tục giảm do tác động của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 2.7: Khó xảy ra đột biến?

Giá vàng hôm nay 2.7: Khó xảy ra đột biến? Chốt phiên giao dịch ngày 1.7, giá vàng thế giới quay đầu giảm, trong khi giá vàng trong nước tăng nhẹ. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 2.7 cũng chưa thể bứt phá do tác động c...

Giá vàng hôm nay 1.7: Nhà đầu tư mất hút, giao dịch ảm đạm?

Giá vàng hôm nay 1.7: Nhà đầu tư mất hút, giao dịch ảm đạm? Chốt phiên giao dịch ngày 30.6, giá vàng thế giới vẫn giằng co ở biên độ hẹp, trong khi giá vàng trong nước cũng có một phiên giao dịch tẻ nhạt. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm na...

Giá vàng hôm nay 30.6: Thêm một phiên giảm điểm?

Giá vàng hôm nay 30.6: Thêm một phiên giảm điểm? Chốt phiên giao dịch ngày 29.6, giá vàng thế giới quay đầu giảm, trong khi giá vàng trong nước cũng giảm nhẹ. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng hôm nay 30.6 sẽ tiếp tục giảm do tác động...

Giá vàng hôm nay 29.6: Ngược dòng giá vàng thế giới?

Giá vàng hôm nay 29.6: Ngược dòng giá vàng thế giới? Tuần này, các nhà đầu tư đang tập trung chú ý vào các phát biểu của quan chức FED cũng như số liệu kinh tế Mỹ bao gồm GDP quý I sửa đổi, chỉ số PCE tháng 5 và tiêu dùng cá nhân, thu nhập cá nhân trong...

Các bài viết khác