Chuẩn hiệu hiệu trưởng 3T và H

Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Phóng viên báo Giáo dục & Thời đại đã phỏng vấn PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền trưởng nhóm nghiên cứu Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục thuộc Học viện Quản lý Giáo dục.

Chuẩn hiệu hiệu trưởng 3T và H - Hình 1 

Người hiệu trưởng trong giai đoạn đổi mới cần có phẩm chất và năng lực mới. Ảnh minh họa/Minh Phong

Tự soi, tự sửa từ Chuẩn hiệu trưởng mới

Hiệu trưởng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nhà trường. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục như hiện nay, theo PGS chân dung của người hiệu trưởng mới sẽ như thế nào để phù hợp với thực tiễn và tương lai?

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền: Người hiệu trưởng trong giai đoạn đổi mới cần có phẩm chất và năng lực mới. Thay vì thực thi nhiệm vụ hành chính nhưtrước đây, nhà trường ngày càng được tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, xây dựng trường học lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho mỗi học sinh. Có thể nói tiến bộ và hạnh phúc của mỗi học sinh là thước đo năng lực hiệu trưởng.

Trong bối cảnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình rất cao của nhà trường như hiện nay, đầu tiên người hiệu trưởng phải có tinh thần chủ động, năng động và sáng tạo để tổ chức mọi hoạt động giáo dục mang đến sự phát triển tốt nhất cho học sinh.

Khi xây dựng Chuẩn hiệu trưởng, chúng tôi tiếp cận theo yêu cầu về phát triển năng lực và tập trung vào năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng.

Đầu tiên, Hiệu trưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống. Theo đó, Hiệu trưởng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, chuẩn mực, được đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng tin tưởng, yêu mến, kính trọng.

Thứ hai, là năng lực chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học. Hiệu trưởng phải vững vàng về chuyên môn; am hiểu nghiệp vụ sư phạm, khoa học quản lý, quản trị nhà trường; sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng DTTS) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.

Thứ ba, về năng lực quản trị nhà trường, hiệu trưởng phải điều hành các hoạt động của nhà trường một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, bao gồm lập kế hoạch phát triển nhà trường, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, quản trị tổ chức, hành chính, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục của nhà trưởng và xuyên suốt năng lực quản trị trường học là lãnh đạo sự thay đổi nhà trường.

Thứ tư là năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ.Hiệu trưởng phải có năng lực chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường chuẩn mực, bền vững.

Thứ năm là năng lực phát triển các mối quan hệ. Hiệu trưởng tổ chức hiệu quả các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan trong giáo dục học sinh, phát triển nhà trường và cộng đồng.Đó là các mối quan hệ theo chiều dọc đối với ngành, quan hệ đối với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và với truyền thông…

Tất cả những năng lực đó tạo dựng nên hình ảnh một người hiệu trưởng 3T & H. Trong đó 3T: T1= Tâm; T2 = Tầm; T3 = Tài đều hướng đến H: phát triển phẩm chất, năng lực Học sinh.

So với Chuẩn hiện hành thì Chuẩn hiệu trưởng mới có điểm gì khác và việc tham gia đánh giá hiệu trưởng sẽ được thay đổi như thế nào – thưa PGS?

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền: Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông (sửa đổi, bổ sung) khác so với Chuẩn Hiệu trưởng hiện hành đó là: Mục đích quan trọng hàng đầu của chuẩn là để hỗ trợ, bồi dưỡng cho Hiệu trưởng phát triển năng lực ở các mức ngày càng cao, đáp hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông thay vì để phân loại phục vụ thi đua, bình bầu, xếp loại như trước đây.

Ở chuẩn Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung, điều quan trọng nhất là Hiệu trưởng tự đánh giá với các minh chứng đầy đủ, rõ ràng để từ đólập kế hoạch tự học , tự bồi dưỡng.

Việc đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn cũng sẽ được tham khảo ý kiến của giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng… Tuy nhiên giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng sẽ không chấm điểm Hiệu trưởng như trước đây mà chỉ đưa ra ý kiến về các vấn đề liên quan đến năng lực của Hiệu trưởng.

Cơ quan quản lý cấp trên sẽ quyết định xếp loại hiệu trưởng theo các mức nêu trên, căn cứ vào kết quả tự đánh giá của Hiệu trưởng vàý kiến của giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng…

Đồng thời căn cứ vào kết quả đánh giá và kế hoạch học tập của Hiệu trưởng, cơ quan quản lý sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện tối đa phát triển năng lực cho đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLCSGD phát triển chương trình và tổ chứcbồi dưỡng, hỗ trợ Hiệu trưởng phát triển năng lực quản lý trường học thường xuyên, liên tục.

Ở chuẩn Hiệu trưởng sửa đổi bổ sung này, người đánh giá quan trọng nhất vẫn là hiệu trưởng và những người được đánh giá theo Chuẩn vì chính họ phải hiểu rõ họ phải thực sự thay đổi những gì, cần được bồi dưỡng gì để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ.. Như vậy Chuẩn hiệu trưởng mới chính là cái để mọi người tự soi, tự sửa và tự mình học hỏi, hoàn thiện.

Chuẩn hiệu hiệu trưởng 3T và H - Hình 2

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền: Mục đích chính của Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông mới là để bồi dưỡng, phát triển năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông nói chung và đặc biệt là Hiệu trưởng.

Giúp hiệu trưởng phát triển năng lực, phẩm chất lãnh đạo

Nói như vậy thì chúng ta cũng phải có công cụ để đánh giá xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn mới?

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền: Hiện nay, chúng tôi xác định có 3 mứcphát triển năng lực lãnh đạo quản trị của hiệu trưởng: Mức cao nhất là mức Tốt; mức tiếp theo là Khá và mức cuối cùng là Đạt. Tất nhiên sẽ có những người không đạt.

Theo đó, mỗi một hiệu trưởng sẽ có mức năng lực khác nhau ở từng tiêu chí cụ thể. Ví dụ: ở mức thấp nhất (mức Đạt), người hiệu trưởng phải thực hiện được đúng quy định và có khả năng làm việc một cách độc lập, mặc dù có thể chưa nhiều kinh nghiệm.

Ở mức hai (mức Khá) thì hiệu trưởng phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách thành thạo, có kinh nghiệm, làm việc hiệu quả và đặc biệt là có khả năng hỗ trợ được đồng nghiệp.

Còn ở mức Tốt thì hiệu trưởng phải có khả năng sáng tạo, luôn luôn rà soát, đánh giá, cải tiến và đổi mới;biết vượt lên nghịch cảnh để thự chiện tốt nhiệm vụ.

Trong những môi trường làm việc cụ thể, ở mỗi tiêu chí cũng như đánh giá chung, sẽcó những người đạt ở mức thấp, có những người đạt mức caohơn. Tuy nhiên nếu chúng ta bồi dưỡng, phát triển những năng lực đó cho họ thì họ có thể làm tốt được các nhiệm vụ theo mức độ ngày càng cao dần.

Vậy PGS đặt kỳ vọng gì vào chuyên đề nghiên cứu Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông?

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền: Chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho hiệu trưởng được nhiều hơn, sẽ giúp hiệu trưởng nhiều hơn. Chúng ta đang đổi mới với rất nhiều những yêu cầu mới; có thể những hiệu trưởng giỏi ở giai đoạn trước đây nhưng đến giai đoạn mới này nếu họ vẫn làm theo cách cũ thì không thành công.Vậy thì Chuẩn lần này sẽ giúp cho hiệu trưởng có thể phát triển những năng lực và làm tốt các nhiệm vụ, từ đó thích ứng với bối cảnh đổi mới.

Ví dụ trong Chuẩn mới, có một tiêu chí là quản lý phát triển chương trình nhà trường – một công việc mà trước đây hiệu trưởng chưa bao giờ làm và không được làm. Tuy nhiên, trong chương trình giáo dục phổ thông mới tới đây thì vai trò của nhà trường trong việc phát triển chương trình sẽ vô cùng quan trọng.

Lúc này sách giáo khoa cũng chỉ là tài liệu tham khảo, không bắt buộc đối với giáo viên. Giáo viên được thỏa sức sáng tạo nhưng sáng tạo như thế nào để học sinh đạt chuẩn về phẩm chất, năng lực của môn học, cấp học thì nhà trường phải định hướng phát triển chương trình đúng hướng.

Lúc này rất cần có một thuyền trưởng đó chính là hiệu trưởng. Thực tế, việc này trước đây hiệu trưởng chưa được học, chưa được làm cho nên phải tạo điều kiện để họ được học và làm được.

Thẳng thắn nhìn nhận, trước đây nội dung bồi dưỡng Hiệu trưởng chưa nhiều, thậm chí chưa đến nơi, đến chốn. Khi bồi dưỡng, chúng ta mới chỉ dạy lý thuyết, ít dạy thực hành. Đã đến lúc phải thay đổi nội dung, cách thức bồi dưỡng, để hiệu trưởng có thể được học thường xuyên, liên tục và tại chỗ.

Kinh nghiệm của Singapore cho thấy, cách đánh giá học tập ở các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng rất hay. Họ không chỉ đánh giá bằng bài kiểm tra thu hoạch cuối học kì, mà quan trọng hơn, sau khi kết thúc khóa học, người học mang một dự án về địa phương, về nơi mình công tác để thực hiện dự án đó. Sau một thời gian, họ quay trở lại báo cáo kết quả đó.

Như vậy thời gian học của một lớp không phải kéo dài 8 tuần như chúng ta, mà kéo dài đến 6 tháng, tất nhiên họ cũng không phải học liên tục mà chỉ tập trung từ 1 đến 2 tuần; Điều đáng nói là họ có những môi trường học tập, có thể học trường trực tuyến và tìm kiếm tài liệu, tài nguyên học tập bất cứ lúc nào họ muốn. Ngoài ra, họ sẽ nhận được hỗ trợ liên tục từ những chuyên gia giỏi nhất để có thể trao đổi trực tiếp với nhau.

Thiết nghĩ, chúng ta có thể tham khảo cách làm của Singapore để tạo ra một môi trường học tập thường xuyên cho hiệu trưởng. Qua đó, mới có thể đảm bảo hiệu trưởng của chúng ta đáp ứng được Chuẩn mới này.

Xin cảm ơn PGS!

“Mục đích chính của Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông mới là để bồi dưỡng, phát triển năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông nói chung và đặc biệt là Hiệu trưởng. Chúng ta sẽ bồi dưỡng dựa trên năng lực và nhu cầu học tập của người học và yêu cầu nhiệm vụ mới của ngành GD&ĐT, phải xuất phát từ thực tế là hiệu trưởng đang cần học cái gì, học bằng cách nào để họ làm tốt nhất công việc của mình một cách sáng tạo nhất” -PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền.

Theo Giaoducthoidai.vn

Tin liên quan

In In

Thảo luận tin Chuẩn hiệu hiệu trưởng 3T và H

Tiêu điểm

Teen Lương Thế Vinh lộng lẫy trong buổi prom tốt nghiệp sang chảnhTeen Lương Thế Vinh lộng lẫy trong buổi prom tốt nghiệp sang chảnh
19:51:47 19/06/2018
7 cô bạn sống chung 1 phòng ký túc xá nổi rần rần trên mạng vì quá xinh đẹp, học giỏi, nhận cực nhiều học bổng7 cô bạn sống chung 1 phòng ký túc xá nổi rần rần trên mạng vì quá xinh đẹp, học giỏi, nhận cực nhiều học bổng
11:39:40 20/06/2018
Thấy con cứ khóc mãi sau khi đón từ nhà bảo mẫu về, bố đưa đi khám và sốc khi nhận kết quảThấy con cứ khóc mãi sau khi đón từ nhà bảo mẫu về, bố đưa đi khám và sốc khi nhận kết quả
20:27:55 21/06/2018
Nuôi dạy các bé trai, cha mẹ cần lưu ý 3 giai đoạn phát triển này của trẻNuôi dạy các bé trai, cha mẹ cần lưu ý 3 giai đoạn phát triển này của trẻ
14:36:46 19/06/2018
Chỉ vì phát âm sai, nhiều người vô tình biến những từ tiếng Anh đẹp đẽ thành từ bậy và gây ra hậu quả đáng tiếc!Chỉ vì phát âm sai, nhiều người vô tình biến những từ tiếng Anh đẹp đẽ thành từ bậy và gây ra hậu quả đáng tiếc!
07:00:10 21/06/2018
Công nghệ cao đang phá sản quy trình tổ chức thi quốc gia?Công nghệ cao đang phá sản quy trình tổ chức thi quốc gia?
20:43:34 21/06/2018
Thanh Hóa: 3 huyện tổ chức thi cấp bằng chứng chỉ Tin học trái quy địnhThanh Hóa: 3 huyện tổ chức thi cấp bằng chứng chỉ Tin học trái quy định
13:08:32 20/06/2018
Lớp học nhà người ta: quy tụ 40 học sinh giỏi nhất các trường, nhận quỹ học bổng du học lên đến 35 tỷ đồng!Lớp học nhà người ta: quy tụ 40 học sinh giỏi nhất các trường, nhận quỹ học bổng du học lên đến 35 tỷ đồng!
11:06:12 20/06/2018
Mê mẩn ngắm trường mẫu giáo như lâu đài cổ tích của nước chủ nhà World CupMê mẩn ngắm trường mẫu giáo như lâu đài cổ tích của nước chủ nhà World Cup
20:23:26 19/06/2018
Nữ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại TP.HCM: Học giỏi, đàn hay, đam mê thể thaoNữ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại TP.HCM: Học giỏi, đàn hay, đam mê thể thao
19:48:04 19/06/2018

Tin đang nóng

HOT: Tài tử Jo Jung Suk và nữ ca sĩ "Hậu duệ mặt trời" quyết định kết hôn sau 5 năm hẹn hòHOT: Tài tử Jo Jung Suk và nữ ca sĩ "Hậu duệ mặt trời" quyết định kết hôn sau 5 năm hẹn hò
08:51:48 22/06/2018
Hân của phim "Gạo nếp gạo tẻ" khiến Lan Khuê bức xúc vì làm mất mặt giới người đẹpHân của phim "Gạo nếp gạo tẻ" khiến Lan Khuê bức xúc vì làm mất mặt giới người đẹp
09:09:07 22/06/2018
Trấn Thành nhắc Hari Won: "Em ơi, khẩu nghiệp con mình dính"Trấn Thành nhắc Hari Won: "Em ơi, khẩu nghiệp con mình dính"
09:15:00 22/06/2018
Ở tuổi 47, Lee Young Ae vẫn là đại mỹ nhân khiến loạt đàn em như Kim Tae Hee, Song Hye Kyo phải e dèỞ tuổi 47, Lee Young Ae vẫn là đại mỹ nhân khiến loạt đàn em như Kim Tae Hee, Song Hye Kyo phải e dè
09:54:40 22/06/2018
Hóa chiến binh gợi cảm, siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoe khéo vòng 1 trong trang phục xẻ sâu táo bạoHóa chiến binh gợi cảm, siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoe khéo vòng 1 trong trang phục xẻ sâu táo bạo
08:55:37 22/06/2018
Một kênh truyền hình ở Việt Nam đưa MC mặc bikini dẫn World CupMột kênh truyền hình ở Việt Nam đưa MC mặc bikini dẫn World Cup
10:02:46 22/06/2018
Khánh Thi 'trốn' viện về nhà làm sinh nhật bất ngờ cho chồngKhánh Thi 'trốn' viện về nhà làm sinh nhật bất ngờ cho chồng
10:42:24 22/06/2018
Cha nhà thiết kế Kate Spade qua đời ngay trước đám tang con gáiCha nhà thiết kế Kate Spade qua đời ngay trước đám tang con gái
09:59:13 22/06/2018
Phi Huyền Trang đặt trọn niềm tin và con tim vào MessiPhi Huyền Trang đặt trọn niềm tin và con tim vào Messi
09:38:54 22/06/2018
Làm sao khi chị gái chồng thường xuyên vay tiền?Làm sao khi chị gái chồng thường xuyên vay tiền?
08:57:33 22/06/2018

Tin mới nhất

Vụ giáo viên khóc, quỳ gối: Chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính

Vụ giáo viên khóc, quỳ gối: Chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính

11:03:45 22/06/2018
Diễn biến vụ nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc, quỳ gối xin không đóng cửa trường, đại diện Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết đã gửi công văn xin ý kiến Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản, đất đai tại vị trí đã xây dựng trườn...
Sát ngày thi Đại học, sĩ tử hãy thư giãn não bộ bằng một vài mẹo đơn giản sau

Sát ngày thi Đại học, sĩ tử hãy thư giãn não bộ bằng một vài mẹo đơn giản sau

10:29:43 22/06/2018
Để có một tinh thần minh mẫn và thoải mái trước khi bước vào kỳ thi Đại học đầy cam go, sĩ tử nên thư giãn não bộ của mình bằng một vài biện pháp sau.
Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?

10:20:35 22/06/2018
Không biết đã bao nhiêu lần người ta buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là ta sẽ đạt được thành công.
Nam du học sinh Việt sở hữu thành tích đáng nể tại Singapore

Nam du học sinh Việt sở hữu thành tích đáng nể tại Singapore

09:31:22 22/06/2018
Giành học bổng toàn phần của trường Saint - Joseph's Institution International khi còn là học sinh lớp 8, Đỗ Hoàng Nam Hiếu đã đi du học tại Singapore từ bậc trung học phổ thông. Em giành nhiều thành tích ấn tượng khi học tập tại quốc đ...
Thưởng kỷ lục cho tác giả bài báo gây tiếng vang trong giới y học thế giới

Thưởng kỷ lục cho tác giả bài báo gây tiếng vang trong giới y học thế giới

09:18:20 22/06/2018
Trường ĐH Y dược TPHCM vừa công bố mức thưởng gần 300 triệu đồng cho Tiến sĩ, bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan - tác giả chính của bài báo về thụ tinh ống nghiệm gây xôn xao thế giới vào đầu năm 2018. Đây là mức thưởng được cho là xác lập kỷ l...
Mẹo chinh phục điểm cao môn ngữ Văn trong kì thi THPT quốc gia năm 2018

Mẹo chinh phục điểm cao môn ngữ Văn trong kì thi THPT quốc gia năm 2018

09:15:36 22/06/2018
Để chinh phục điểm cao môn ngữ Văn trong kì thi THPT quốc gia năm 2018, thầy Đặng Ngọc Khương - giáo viên Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn đưa ra một số lưu ý cần nhớ, các em cần nhớ trong quá trình làm bài.
Cô học trò nghèo đỗ thủ khoa kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Cô học trò nghèo đỗ thủ khoa kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

09:04:59 22/06/2018
Bố đi làm ăn xa, mẹ ở nhà xoay sở mấy sào ruộng và bán đậu phụ, thế nhưng với nỗ lực vượt khó, trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa qua, em Đoàn Việt Hà đã đạt điểm số cao nhất khiến mọi người khâm phục.
Chuyện về Phó Giáo sư trẻ nhất lực lượng Công an nhân dân 35 tuổi

Chuyện về Phó Giáo sư trẻ nhất lực lượng Công an nhân dân 35 tuổi

20:40:26 21/06/2018
Cách đây hơn 10 năm, tân Phó Giáo sư trẻ nhất Phạm Tiến Dũng đã là một nhân vật trong bài báo nhỏ của tôi. Khi đó, Dũng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân loại xuất sắc, trở thành sinh viên tiêu biểu của Khóa D27, được đại diện cho s...
Thanh Hóa:  Kiên quyết không để xảy ra các sự cố ném bài, giật bài thi

Thanh Hóa: Kiên quyết không để xảy ra các sự cố ném bài, giật bài thi

20:36:50 21/06/2018
Công an tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án, kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn tuyệt đối việc bảo quản, in sao, vận chuyển, giao nhận đề thi, các hội đồng coi thi, chấm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đồng thời, kiên quyết không để xảy...
Tiếp sức mùa thi 2018 tập trung hỗ trợ thí sinh khó khăn

Tiếp sức mùa thi 2018 tập trung hỗ trợ thí sinh khó khăn

18:35:50 21/06/2018
Ngoài mục tiêu tất cả các điểm thi có tình nguyện viên, Tiếp sức mùa thi còn đặt mục tiêu hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin được đưa ra trong lễ ra quân Tiếp sức mùa thi 2018 tại khu vực TP.HCM.
Con đường khác cho học sinh ngoài công lập?

Con đường khác cho học sinh ngoài công lập?

18:32:58 21/06/2018
Nếu không đậu trường phổ thông Công lập thì các em sẽ “đi đâu, về đâu?”. Đây là vấn đề mà nhiều phụ huynh quan tâm trong thời gian các trường Công lập công bố điểm chuẩn tuyển sinh đầu cấp năm nay.
'Đột nhập' giờ học tư vấn của sinh viên ngành Tâm lý HUTECH

'Đột nhập' giờ học tư vấn của sinh viên ngành Tâm lý HUTECH

16:35:05 21/06/2018
Tư vấn tâm lý là một công việc ngày càng cần thiết trong xã hội hiện đại vốn nhiều áp lực. Một chuyên gia tâm lý đáng tin cậy - điểm tựa giúp thân chủ giải tỏa căng thẳng, sống vui vẻ, thoải mái hơn - chính là một hình mẫu lý tưởng mà n...
Tâm sự của học sinh: Có những môn học vừa ghét, vừa sợ, chỉ muốn được dừng việc học

Tâm sự của học sinh: Có những môn học vừa ghét, vừa sợ, chỉ muốn được dừng việc học

16:28:53 21/06/2018
Có những bạn còn bật khóc khi nhắc đến môn học làm mình sợ hãi.
Chàng thủ khoa khuyết tật và bí kíp luyện đề tốc lực, giành 30 điểm khối B

Chàng thủ khoa khuyết tật và bí kíp luyện đề tốc lực, giành 30 điểm khối B

16:24:20 21/06/2018
Theo Hiếu, vì chỉ còn mấy ngày nữa là kỳ thi THPT Quốc gia nên lúc này, các sĩ tử cần tốc lực làm đề thi thử của những năm trước để nắm vững cách làm bài cũng như rèn luyện tư duy nhanh nhạy, phản ứng kịp thời lúc thi thật.
Nhảy múa vui vẻ, ôm hôn từng giáo viên trong lễ tốt nghiệp, nam sinh mắc bệnh Down gây bão mạng xã hội

Nhảy múa vui vẻ, ôm hôn từng giáo viên trong lễ tốt nghiệp, nam sinh mắc bệnh Down gây bão mạng xã hội

16:18:35 21/06/2018
Và ngay cả sự đáng yêu của các thầy cô trong trường cũng khiến người xem cảm thấy hết sức thích thú.
Xuất hiện cuốn sổ học tiếng Anh cầu kỳ nhất MXH: Đã dễ nhớ còn buồn cười dù hơi mỏi tay một chút

Xuất hiện cuốn sổ học tiếng Anh cầu kỳ nhất MXH: Đã dễ nhớ còn buồn cười dù hơi mỏi tay một chút

16:09:19 21/06/2018
Với cách tư duy độc đáo, kết hợp giữa hình ảnh, các đồ vật quen thuộc và các phiên âm tương tự trong tiếng Việt, cách học của bạn trẻ thực sự dễ nhớ, là phương pháp học khá vui vẻ cho các bạn mới bắt đầu.
Những câu chuyện khởi nghiệp độc đáo của sinh viên HUTECH

Những câu chuyện khởi nghiệp độc đáo của sinh viên HUTECH

15:41:16 21/06/2018
Được biết đến với môi trường đại học năng động và chương trình đào tạo thực tiễn, giàu tính ứng dụng, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH) còn là một trong những “bệ phóng khởi nghiệp” vững vàng của nhiều thế hệ sinh viên vớ...
So sánh chi phí đại học trên thế giới

So sánh chi phí đại học trên thế giới

09:56:41 21/06/2018
Mỹ yêu cầu phí đại học hơn 8.000 USD một năm đối với trường công lập. Các nước như Mexico, Hungary chỉ tính phí dưới 1.000 USD.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xây 4 khu nhà nội trú cho trẻ vùng cao

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xây 4 khu nhà nội trú cho trẻ vùng cao

09:52:38 21/06/2018
Bốn khu nhà nội trú tại Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng có kinh phí 12 tỷ đồng, đến từ sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm.
10 đại học lâu đời nhất nước Mỹ

10 đại học lâu đời nhất nước Mỹ

09:49:55 21/06/2018
Đại học Harvard được thành lập năm 1636 là trường già nhất nước Mỹ, đồng thời cũng là một trong những cơ sở giáo dục uy tín nhất thế giới.
Thí sinh chỉ có 10 phút để chuyển tiếp "nhập" môn thi thành phần

Thí sinh chỉ có 10 phút để chuyển tiếp "nhập" môn thi thành phần

09:22:25 21/06/2018
Thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp năm 2018 rút ngắn xuống còn 10 phút chứ không phải 20 phút như năm 2017 nên thí sinh hết sức lưu ý.
Bình Định:  Trải nghiệm thú vị trại hè thiếu nhi đất võ

Bình Định: Trải nghiệm thú vị trại hè thiếu nhi đất võ

08:54:51 21/06/2018
Qua gần 2 ngày diễn ra các hoạt động tại Trại hè Thiếu nhi tỉnh Bình Định, các em thiếu nhi đã tham gia nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực để lại nhiều ấn tượng đẹp và trải nghiệm thú vị.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại TPHCM:  Xe chở đề được ưu tiên qua phà

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại TPHCM: Xe chở đề được ưu tiên qua phà

08:40:15 21/06/2018
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đã hoàn tất, ngoài việc đảm bảo về cơ sở vật chất thì vai trò của người thực hiện là quan trọng nhất. Để kỳ thi diễn ra tốt, số lượng đội ngũ cán bộ coi t...
Thí sinh chọn hướng đi nào trước thềm kỳ thi THPT quốc gia?

Thí sinh chọn hướng đi nào trước thềm kỳ thi THPT quốc gia?

08:37:14 21/06/2018
“Vài ngày nữa, gần một triệu học sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia. Khi cân nhắc để quyết định bước vào giai đoạn quan trọng nhất chuẩn bị hành trang thành người tự lập, học sinh và các bậc phụ huynh cũng...
Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho thí sinh thi THPT quốc gia

Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho thí sinh thi THPT quốc gia

08:34:15 21/06/2018
Bên cạnh việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức, các trường, các địa phương tại Nghệ An đã có nhiều phương án hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Thanh toán công trình trường học bằng 2 khu đất: Cấp giấy phép quy hoạch trường học mới

Thanh toán công trình trường học bằng 2 khu đất: Cấp giấy phép quy hoạch trường học mới

08:30:50 21/06/2018
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy phép quy hoạch dự án Trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa cho Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH. Dự án được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)...
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Cán bộ coi thi cần nhận diện được thiết bị gian lận công nghệ cao

Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Cán bộ coi thi cần nhận diện được thiết bị gian lận công nghệ cao

18:56:16 20/06/2018
Các điểm thi cần tập huấn chặt chẽ, nghiêm túc tới các bộ coi thi về thiết bị công nghệ cao để đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia 2018 an toàn, nghiêm túc.

Có thể bạn quan tâm

Gạ nữ sinh "quan hệ" lấy điểm, giáo sư Nigeria mất việc

Gạ nữ sinh "quan hệ" lấy điểm, giáo sư Nigeria mất việc

Thế giới

11:02:34 22/06/2018
Vị giáo sư này ban đầu nói rằng nữ sinh chủ động đề nghị đổi tình lấy điểm để có điểm đạt loại A.
4 lý do không nên bỏ qua phim truyền hình về nạn mại dâm "Quỳnh Búp Bê"

4 lý do không nên bỏ qua phim truyền hình về nạn mại dâm "Quỳnh Búp Bê"

Phim việt

11:01:07 22/06/2018
Tuy vẫn cần phải chờ đến các tập tiếp theo để đánh giá về nội dung của "Quỳnh Búp Bê" nhưng đây cũng là một bước tiến trong cách làm phim của đài khi đã mạnh dạn thay đổi phương pháp và hình thức làm phim để đưa đến cho khán giả những t...
Những MV Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 tiếng ra mắt: 2 cái tên duy nhất độc chiếm Top 5

Những MV Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 tiếng ra mắt: 2 cái tên duy nhất độc chiếm Top 5

Nhạc châu á

11:00:41 22/06/2018
Nhóm nhạc nữ và nam hàng đầu về lượt xem MV cuối cùng đã lộ diện.
'Incredibles 2' nhận được nhiều phản hồi tích cực, thậm chí còn được đánh giá là xuất sắc hơn cả phần một

'Incredibles 2' nhận được nhiều phản hồi tích cực, thậm chí còn được đánh giá là xuất sắc hơn cả phần một

Phim âu - mỹ

10:56:30 22/06/2018
Cuối cùng thì Disney và Pixar cũng cho ra mắt đứa con tinh thần này sau 14 năm đằng đẵng. Những khán giả đầu tiên có cơ hội chiêm ngưỡng "Incredibles 2" đã ngay lập tức đăng tải những suy nghĩ của mình trên mạng xã hội, và đó đều là nhữ...
SeABank kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới

SeABank kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới

Kinh tế

10:53:32 22/06/2018
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa chính thức bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc sau khi tân Tổng Giám đốc, bà Lê Thu Thuỷ vừa mới nhậm chức được gần 2 tháng. Đây có thể là động thái để kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới của ngân hàng nà...
Chuyện đời tài tử đẹp trai nhất “Tây Du Ký 1986”: Sự nghiệp trầm luân và 3 cuộc hôn nhân mới tìm được hạnh phúc thực sự

Chuyện đời tài tử đẹp trai nhất “Tây Du Ký 1986”: Sự nghiệp trầm luân và 3 cuộc hôn nhân mới tìm được hạnh phúc thực sự

Sao châu á

10:49:12 22/06/2018
“Bạch Long Mã” Vương Bá Chiêu đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời kể từ khi “Tây Du Ký” phát sóng.
Bớt mơ tưởng đi nè!

Bớt mơ tưởng đi nè!

Hài hước

10:45:08 22/06/2018
Sau khi đã tận hưởng nhiều lần những nụ hôn thông thường, đã tới lúc hai người có một nụ hôn sâu kiểu Pháp rồi đấy. Những nụ hôn thông thường là sự kết nối giữa hai đôi môi, còn nụ hôn kiểu Pháp lại vận dụng tới sự linh hoạt của lưỡi, đ...
Đây chính là 2 hot girl bình luận World Cup được khen ngợi nhất

Đây chính là 2 hot girl bình luận World Cup được khen ngợi nhất

Sao thể thao

10:44:22 22/06/2018
Họ là hai cô gái đẹp hiếm hoi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, giữa rất nhiều người đẹp bị chỉ trích vì thiếu kiến thức bóng đá khi tham gia bình luận World Cup.
Đưa con đi khám bệnh, 2 mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải

Đưa con đi khám bệnh, 2 mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải

Sự kiện nóng

10:43:18 22/06/2018
Người chồng chở vợ và con 11 tháng tuổi đi khám bệnh về thì va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến người vợ và cháu bé tử vong tại chỗ.
Toàn Cô Tô mất điện kéo dài, điều thợ lặn xuống biển khắc phục sự cố

Toàn Cô Tô mất điện kéo dài, điều thợ lặn xuống biển khắc phục sự cố

Đời sống

10:41:56 22/06/2018
Tin từ huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tối 20/6 cho biết, sau hai ngày xảy ra sự cố sét đánh hỏng đường dây điện 22KV ở khu vực đảo Ba Mùn (huyện Vân Đồn), hiện toàn đảo vẫn bị mất điện và có thể còn mất điện trong vòng 1 tuần nữa.
Phối váy ngắn cho ngày cuối tuần năng động

Phối váy ngắn cho ngày cuối tuần năng động

Thời trang

10:38:42 22/06/2018
Chân váy chữ A, váy bút chì, váy vạt quấn cao qua gối có thể phối hợp cùng nhiều mẫu áo.
Cái kết “đắng” của lính cứu hỏa quay phim khiêu dâm ở nơi làm việc

Cái kết “đắng” của lính cứu hỏa quay phim khiêu dâm ở nơi làm việc

Chuyện lạ

10:38:14 22/06/2018
Một lính cứu hỏa khác đã tố cáo hành vi sai trái của Dean và Eller vào tuần trước.
Kim trở lại Paris sau lần bị nhóm cướp trói vào nhà tắm

Kim trở lại Paris sau lần bị nhóm cướp trói vào nhà tắm

Sao âu - mỹ

10:35:51 22/06/2018
Từng phải điều trị tâm lý vì vụ cướp kinh hoàng nhưng cuối cùng người đẹp Mỹ đã quay lại thủ đô Pháp để dự show thời trang.
Vợ nào thuộc con giáp này, trời sinh có số vượng phu bậc nhất, bổn mệnh phú quý, sau 40 tuổi chỉ việc an nhàn hưởng phước

Vợ nào thuộc con giáp này, trời sinh có số vượng phu bậc nhất, bổn mệnh phú quý, sau 40 tuổi chỉ việc an nhàn hưởng phước

Trắc nghiệm

10:32:48 22/06/2018
Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp nữ được hưởng trọn vẹn số mệnh phú quý. Họ không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn có số vượng phu bậc nhất, bất kể làm công việc gì cũng dễ dàng đạt được thành công.