»

Tag Archive For xuân cung đồ

Làm gì để "chuyện ấy"... trường xuân?

Làm gì để "chuyện ấy"… trường xuân?

Giới tính

09:23:27 19/02/2011
Người phụ nữ đẹp gọi là “xuân sắc”, ở giai đoạn tình dục mạnh gọi là “xuân thì”. Đàn ông ngâm rượu nhằm tráng dương thì hầm bà lằng các loại rượu ấy gọi là “xuân tửu”. Nếu không “làm ăn” được với vợ thì gọi là “vô xuân”. “Làm ăn” dài dà...