»

Vùng phát sinh cực khoái

Cực khoái - Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ

Cực khoái – Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ

Giới tính

22:12:04 18/12/2010
Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng khi đặt cực khoái, giữa đàn ông và đàn bà có những hành vi, sự cảm nhận... rất khác nhau.Vùng phát sinh cực khoái của nam giới tập trung quanh dương vật. Cấu tạo cơ thể của nam giới có...