»

trống đồng khủng

Thanh Hóa đúc trống đồng lớn nhất thế giới

Thanh Hóa đúc trống đồng lớn nhất thế giới

Đời sống

18:16:59 27/09/2013
Trước đó, chính nghệ nhân Lê Văn Bảy và các cộng sự đã đúc thành công chiếc trống đồng kỷ lục Đông Nam Á với đường kính 1,51m vào năm 2009, vượt qua chiếc trống đồng lớn nhất Đông Nam Á lúc ấy ở Inđonexia có đường kính là 1,3m. “Hiện na...