»

Tập cho khoẻ và an toàn

Bệnh từ thể dục mà ra

Bệnh từ thể dục mà ra

Sức khỏe

17:08:12 30/10/2009
Không phải lúc nào cũng có thể tập thể dục, hay bất cứ ai cũng có thể tập những môn, những động tác mà mình muốn vì nó có thể mang lại tác dụng ngược đối với sức khoẻ.