»

Tag Archive For quyết tâm bỏ trốn

Bệnh tật, bị đánh đập, cướp con... tôi quyết tâm bỏ trốn

Bệnh tật, bị đánh đập, cướp con… tôi quyết tâm bỏ trốn

Tâm sự

16:18:57 13/09/2017
Biết tôi bị bệnh chồng không cho tôi bế con. Anh thường bảo cách xa con ra một tí, tránh lây bệnh…