»

quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh

"Triều Tiên là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh"

"Triều Tiên là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh"

Thế giới

11:56:27 03/06/2011
CHDCND Triều Tiên là một trong những nơi hạnh phúc nhất để sống trên hành tinh này. Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả bình chọn của chính đài truyền hình của Chủ tịch Kim Jong-il.