»

Tag Archive For phụ nữ đơn giản

Vợ của bạn thân thú nhận ngoại tình nhiều lần, tôi có nên tiết lộ

Vợ của bạn thân thú nhận ngoại tình nhiều lần, tôi có nên tiết lộ

Tâm sự

16:25:16 13/03/2018
Em kể cho tôi nghe chuyện mình ngoại tình, không phải một mà với nhiều người trong nhiều năm.

Chồng đề nghị đưa em gái tôi về sống cùng để tiện bề chăm sóc tôi và đây là cái giá mà tôi

Chồng đề nghị đưa em gái tôi về sống cùng để tiện bề chăm sóc tôi và đây là cái giá mà tôi

Tâm sự

00:14:13 25/12/2017
Vậy là sau 10 năm kết hôn, đây là tất cả những gì tôi nhận được. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho bài học về sự tin tưởng.