»

người có 2 bộ phận sinh dục

Những người có 2 bộ phận sinh dục

Những người có 2 bộ phận sinh dục

Chuyện lạ

09:47:01 06/03/2012
Đó là những người sinh ra đã có thêm những bộ phận sinh dục vốn dĩ không phải của mình.Ngay từ khi sinh ra, ông đã sở hữu một cơ thể vô cùng khác thường với nhiều bộ phận dư thừa. Lý do là vì một người anh em song sinh đã bám chặt vào x...