Chú chó đầu tiên chinh phục đỉnh Everest  Chú chó đầu tiên chinh phục đỉnh Everest     Truyện siêu chế phần 247  Truyện siêu chế phần 247     Truyện siêu chế phần 246  Truyện siêu chế phần 246     Truyện siêu chế phần 245  Truyện siêu chế phần 245     Truyện siêu chế phần 244  Truyện siêu chế phần 244     Truyện siêu chế phần 243  Truyện siêu chế phần 243     Truyện siêu chế phần 242  Truyện siêu chế phần 242     Truyện siêu chế phần 241  Truyện siêu chế phần 241     Truyện siêu chế phần 240  Truyện siêu chế phần 240     Thi nhau đám cưới  Thi nhau đám cưới     Doreamon chế siêu bựa : Mèo ma  Doreamon chế siêu bựa : Mèo ma     Doreamon chế siêu bựa : Đồ khui bia  Doreamon chế siêu bựa : Đồ khui bia     Doreamon chế siêu bựa : Buổi sáng của Nô  Doreamon chế siêu bựa : Buổi sáng của Nô     Doreamon chế siêu bựa : Rượu tốt  Doreamon chế siêu bựa : Rượu tốt     Doreamon chế siêu bựa : Bạn tốt là thế nào?  Doreamon chế siêu bựa : Bạn tốt là thế nào?     Doreamon chế siêu bựa : Tiền bạc và địa vị  Doreamon chế siêu bựa : Tiền bạc và địa vị     Doreamon chế siêu bựa : Thách bé ngủ ngoan  Doreamon chế siêu bựa : Thách bé ngủ ngoan     Doreamon chế siêu bựa : Tìm kiếm tài năng  Doreamon chế siêu bựa : Tìm kiếm tài năng     Doreamon chế siêu bựa : Quá nhọ cho Xê  Doreamon chế siêu bựa : Quá nhọ cho Xê     Doreamon chế siêu bựa : Gặp bác sĩ  Doreamon chế siêu bựa : Gặp bác sĩ     Doreamon chế siêu bựa : Công bằng  Doreamon chế siêu bựa : Công bằng     Doreamon chế siêu bựa : Thầy dạy bơi  Doreamon chế siêu bựa : Thầy dạy bơi     Doreamon chế siêu bựa : Hộp diêm  Doreamon chế siêu bựa : Hộp diêm     Doreamon chế siêu bựa : Sông năng nổ  Doreamon chế siêu bựa : Sông năng nổ     Doreamon chế siêu bựa : Thêm một lần yêu  Doreamon chế siêu bựa : Thêm một lần yêu     Doreamon chế siêu bựa : Cứu người  Doreamon chế siêu bựa : Cứu người     Doreamon chế siêu bựa : 22-12-2012  Doreamon chế siêu bựa : 22-12-2012     Doreamon chế siêu bựa : Rớt rồi Nô  Doreamon chế siêu bựa : Rớt rồi Nô     Doreamon chế siêu bựa : Con gái thường nói  Doreamon chế siêu bựa : Con gái thường nói     Doreamon chế siêu bựa : Bố Cường dola  Doreamon chế siêu bựa : Bố Cường dola     

rssAdd feed to yahooAdd feed to google »

Duyệt theo từ khóa Natrixyanua

Đi tù vì đánh bả chó, mèo

Đi tù vì đánh bả chó, mèo Thoan đã sử dụng Natrixyanua - chất cực độc, có thể giết người và súc vật trong chớp mắt - trộn lẫn vào thức ăn nhử con mồi. Thoan nhiều lần đi rải bả độc ở thô...