»

Tag Archive For mình bị cho ra rìa

Bàn ba đứa

Bàn ba đứa

Đời sống

21:12:37 05/11/2009
Ba đứa thì hai con cận, chỉ có con bé còn lại là mắt tinh hơn mắt cú. Ba đứa ngồi tạo ra thế vòng cung vì hai con bên ngoài thì cao mà con ngồi giữa sao lại thấp thấp thế (so với hai người kia thôi, chứ so với lớp thì…ba con đều là bé n...