»

Loài bướm đêm có bộ phận sinh dục kinh dị

Loài bướm đêm có bộ phận sinh dục kinh dị, đâm tủa như gai thép

Loài bướm đêm có bộ phận sinh dục kinh dị, đâm tủa như gai thép

Chuyện lạ

08:59:59 21/07/2014
Bộ phận phát mùi hương của loài bướm đêm Creatonotos gangis tuy có hình dáng kỳ dị nhưng lại có tác dụng trong việc thu hút con cái tới gần.