»

Lê Đức Tây

Nửa đêm đi bộ 'hành nghề', đinh tặc gặp vận đen

Nửa đêm đi bộ ‘hành nghề’, đinh tặc gặp vận đen

Pháp luật

19:03:19 16/11/2011
Với những miếng đinh tự chế hình thoi, mỗi ngày, Tây thay 5-10 ruột xe của người đi đường, với giá 65.00 - 80.000 đồng/ruột, vá mỗi lỗ thủng giá 10.000 đồng.