»

Tag Archive For Lâm Triều Nghi

Hiệu trưởng 'tuyệt vời ông mặt trời' của teen Trần Đại Nghĩa

Hiệu trưởng ‘tuyệt vời ông mặt trời’ của teen Trần Đại Nghĩa

Học hành

20:27:05 19/11/2013
Về công tác tại trường được gần 2 năm, thầy hiệu trưởng Lâm Triều Nghi đã khiến nhiều học trò trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thích thú bởi những thay đổi tích cực.