»

Đai an toàn bơm hơi

Đai an toàn bơm hơi đầu tiên trên thế giới

Đai an toàn bơm hơi đầu tiên trên thế giới

Chơi xe

19:50:35 07/11/2009
Túi khí mọi loại và mọi kích cỡ đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trên xe hơi. Và ứng dụng mới nhất của công nghệ này là đai an toàn bơm hơi đầu tiên trên thế giới, do Ford giới thiệu.