»

Cực khoái điểm G

Có bao nhiêu kiểu cực khoái?

Có bao nhiêu kiểu cực khoái?

Giới tính

14:38:32 05/03/2013
Betty Dodson (tác giả hai cuốn sách Cực khoái cho hai giới và Tình dục ở mỗi giới) đã phân loại cực khoái thành 7 loại cơ bản: