»

chức năng hoạt động của não

Thiền giúp não thông minh hơn

Thiền giúp não thông minh hơn

Sức khỏe

09:41:45 16/04/2012
Thiền tác động tích cực đến chức năng hoạt động của não, giúp não xử lý thông tin nhanh hơn và cải thiện khả năng đưa ra các quyết định quan trọng.