»

bữa tiệc bộ phận sinh dục

Sốc với thanh niên tự nấu “của quý” của mình

Sốc với thanh niên tự nấu “của quý” của mình

Thế giới

11:56:48 26/05/2012
Một thanh niên Nhật Bản đã tự tay nấu “của quý” của mình cho thực khách trong 1 bữa tiệc mà anh ta tổ chức, để chào mừng ngày trở thành đàn bà.