»

bản cập nhật 3.5 của Fortnite

Fortnite Battle Royale bất ngờ tạm hoãn chế độ chơi 50 vs 50

Fortnite Battle Royale bất ngờ tạm hoãn chế độ chơi 50 vs 50

Game offline

16:16:20 15/04/2018
Theo dự kiến, chế độ chơi 50 vs 50 sẽ được tích hợp trong bản cập nhật 3.5 của Fortnite.