Cung cấp Dịch vụ thanh toán hóa đơn di động trả sau trực tuyến của Viettel, Mobifone, Vinaphone, Beeline, Sphone, Vietnam mobile, EVN

Số điện thoại hỗ trợ: 1900 5555 77
Dịch vụ được cung cấp bởi VGT Media và VNPAY