Hạnh phúc không dễ nhận

Hạnh phúc không dễ nhận

Thật bất ngờ, hôm vừa rồi, anh đã bày tỏ tình cảm với tôi. Anh nói rất thương tôi vì vợ an...